Sekcija refleksoterapevtov

Akti sekcije


  • Ustanovni akt o delovanju Sekcije refleksoterapevtov (maj 2011)
     
  • Pravila delovanja Sekcije refleksoterapevtov (maj 2011)
     
  • Kodeks poklicne etike refleksoterapevtov (25. november 2005)
  • Navodilo za izdelavo zbornikov in publikacij
  • Pravilnik o podeljevanju priznanj SRFT 

 


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti