Sekcija refleksoterapevtov

Poklicni standard refleksoterapevt


Refleksoterapevt/ka – poklic novega tisočletja

Nacionalna poklicna kvalifikacija refleksoterapevt/refleksoterapevtka  je bila sprejeta s strani države Republike Slovenije Januarja leta 2005. Osnove refleksoterapije, kot jo poznamo danes, je postavil dr.med. Williem Fitzgerald v začetku 20.stoletja, opisano v knjigi »Conska Terapija«. Njegovo delo je nadaljevala Eunice Ingham. Učenka E. Ingham je bila Hanna Marguardt. Prenesla je metodo v rodno Nemčijo, tam ustanovila šolo in kliniko. Hanna Marquardt je svoje znanje širila v Avstriji, Švici , Veliki Britaniji, Izraelu in Južni Afriki. Leta 1972 je na Danskem ustanovila podružnično šolo, leta 1975 pa v Johannesburgu v Južni Afriki in uspela prenesti preizkušanje metode v znane bolnišnice Evrope. Še danes je vodilna strokovnjakinja tega področja in iskana predavateljica. Prav letos je praznovala 50(!) letnico svojega delovanja. Ustanavljanje šol in združenj refleksoterapevtov po svetu je postalo neobvladljivo. Od vseh komplementarnih pristopov je prav refleksoterapija doživela največji razvoj v strokovnem smislu, zaradi učinkovitosti brez stranskih učinkov pa največje širjenje. Na konferencah spoznavamo strokovnjake, ki leta delajo na svojem področju, delajo raziskave in izdajajo knjige. Program za usposabljanje refleksoterapevtov je strokoven in po svoji vsebini obsega vsa metodološka izhodišča za poklicno usposabljanje. Na tej podlagi kandidat pridobi CERTIFIKAT, izdan s strani Republiškega izpitnega centra. Certifikat je javno veljavna listina, ki se vpiše v delovno knjižico. Refleksoterapevti s certifikatom dokazujemo svojo strokovno usposobljenost. Poklic refleksoterapevt se opravlja na neobrtni način.

V prilogi se nahaja opis poklicnega standarda za refleksoterapevta.

Več informacij: https://www.nrpslo.org/podatkovne_baze/poklicni_standardi.aspx


Avtor: PTZ
Pripeti dokumenti