Sekcija refleksoterapevtov

Aktivnosti sekcije


  • spremljamo in obravnavamo problematiko dela refleksoterapevtov
  • preverjamo najnovejše informacije in razvoj stroke na svetovnem nivoju
  • sledimo najnovejšemu razvoju in razširitvi metode na kompetentnem nivoju
  • vsako leto organiziramo celodnevno strokovno srečanje
  • od leta 2010 sodelujemo z aktivnostmi v sklopu svetovnega tedna refleksoterapije
  • državnim organom podajamo strokovna stališča in informacije o stvareh in storitvah, ki so pomembne za strokovni razvoj Sekcije na tem področju
  • aktivno sodelujemo pri nastajanju, dopolnjevanju in usklajevanju zakonodaje iz področja zdravilske dejavnosti
  • sodelujemo s CPI (Center za poklicno izobraževanje) na področju NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija)
  • zastopamo poklicne in socialne interese svojih članov
  • opravljamo druge naloge, ki jih določi Občni zbor kot najvišji organ Sekcije
  • skrbimo za promocijo in ugled vseh refleksoterapevtov
  • v stikih z javnostjo in mediji zagotavljamo osveščanje ljudi o dejavnosti Sekcije in koristnosti svojega dela
  • vzdržujemo stike z društvi refleksoterapevtov Evropske Unije in po svetu
  • od leta 1999 smo člani RiENa ( Reflexology in Europe Network)
  • skrbimo za osveščanje potrošnikov in njegovo zaščito.

Avtor: PTZ