Sekcija refleksoterapevtov

Zakonodaja


  1. Zakon o zdravilstvu: URL 94/16.10.2007
  2. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilstvu: URL 87/2.11.2011
  3. Pravilnik o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost : URL 79/1.8.2008
  4. Pravilnik o spremembi Pravilnika o opredelitvi zdravilskih sistemov in zdravilskih metod ter o postopku evidentiranja, priznavanja in nadzora zdravilskih sistemov in zdravilskih metod, ki se uvajajo v zdravilsko dejavnost : URL 115/15.12.2008, URL 101/12.12.2011
  5. Pravilnik o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe: URL 79/1.8.2008
  6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o preizkusu iz zdravstvenih vsebin za zdravilce, ki nimajo zdravstvene izobrazbe: URL 101/12.12.2011
  7. Pravilnik o pogojih za opravljanje zdravilske dejavnosti : URL 101/12.12.2011
  8. Seznam homeopatskih zdravil za uporabo v humanitarni medicini, za katera je bilo od 1.1.2011 do 31.8.2011 izdano, spremenjeno ali podaljšano dovoljenje za promet: URL 3/13.1.2012