Sekcija refleksoterapevtov

Sekcija refleksoterapevtov se predstavi


 

Sekcija refleksoterapevtov je interesno združenje podjetij, samostojnih podjetnikov, zavodov, ustanov, društev in ostalih oblik gospodarskih dejavnosti,ki delujejo na tem področju.

Sekcija je bila ustanovljena 18.12.1997 pri Združenju drobnega gospodarstva v okviru GZS ob znatni podpori Društva refleksoterapevtov Slovenije in je v začetku združevala samo refleksoterapevte. Sprejeli smo ustanovni akt in pravila delovanja sekcije. Vsako leto sprejmemo tudi program dela sekcije.

Danes v Podjetniško trgovski zbornici v okviru GZS združujemo tudi podjetja z drugimi komplementarnimi dejavnostmi.

Sekcija je s svojim dosedanjim delom dokazala svojo pravilno strokovno usmerjenost, saj je izpolnila vse zadane naloge, predvsem s pripravljanjem dokumentacije za priznanje poklica refleksoterapevt / refleksoterapevtka.

Pod okriljem Združenja za drobno gospodarstvo na GZS in Službe za izobraževanje na GZS v sodelovanju s CPI (Center za poklicno izobraževanje) je izdelala sledeče potrebne dokumente:

  • Katalog znanj in spretnosti,
  • Katalog izpitnih vprašanj,
  • Standard poklica,
  • Kodeks poklicne etike refleksoterapevtov.

Refleksoterapevti smo odločilno vplivali na potek in urejanje komplementarnih zdravilskih metod, saj smo prvi napisali standarde znanj.

Aktivno in strokovno smo sodelovali pri postavljanju kvalitetnih kriterijev refleksoterapije.

Republika Slovenija je januarja leta 2005 sprejela Nacionalno poklicno kvalifikacijo refleksoterapevt / refleksoterapevtka.

CERTIFIKAT za NPK refleksoterapevt / refleksoterapevtka – javno veljavno listino, ki dovoljuje opravljati poklic refleksoterapevt/ka, pridobijo kandidati po uspešno opravljenem preverjanju znanja na Republiškem izpitnem centru.

Ime in koda poklicnega standarda: refleksoterapevt / refleksoterapevtka 7260.001.5.0

Ime in koda poklica: zdravitelj / zdraviteljica 3229.01

Uspešno speljan proces pridobivanja NPK je prepričal tudi druge komplementarne terapevte, da si pridobijo NPK. Tako je sekcija pomagala in dala soglasje k vlogam za druge komplementarne metode (joga terapevti, shiatsu praktiki, bioenergoterapevti…..).

V naše vrste združujemo tudi druge komplementarne terapevte in jim pomagamo z že pridobljenimi izkušnjami.


Avtor: PTZ