Sekcija refleksoterapevtov

Sekcija refleksoterapevtov se predstavi


Na Občnem zboru Sekcije refleksoterapevtov, ki je potekal  29. maja 2013 na Gospodarski zbornici Slovenije so potekale redne volitve za :

 • predsednika sekcije
 • namestnika predsednika sekcije
 • člane Upravnega odbora
 • člane Nadzornega odbora

Novo izvoljeni organi so:

Predsednica sekcije: Nada Tomazin Dokl, Društvo refleksoterapevtov Slovenije, Bosopet d.o.o.

Namestnica predsednika sekcije: Pavla Zupančič, Feniks Pavla Zupančič s.p.

Člani Upravnega odbora:

 1. Nada Tomazin Dokl, Društvo refleksoterapevtov Slovenije, Bosopet d.o.o.
 2. Pavla Zupančič, Feniks Pavla Zupančič s.p.
 3. Vanja Rotar, Vanja Rotar s.p. 
 4. Mojca Boh, Akadema, Mojca Boh s.p.
 5. Maja Vrhunc, Inštitut za refleksologijo, jogo in psihoterapijo

Člani Nadzornega dobora:

 1. Mojca Tomazin, Bosopet d.o.o.
 2. Igor Čehovin, Igor Čehovin s.p.
 3. Andreja Rajh, Info-medikus, refleskoterapija, Andreja Rajh s.p.